Sider

tirsdag 14. april 2015

Velkommen!


Hvordan kan vi vite at Gud virkelig eksisterer?
Hva er det som får deg til å tro eller ikke tro på Gud?
Er det bare som et resultat av oppdragelse, oppvekst, skole, utdanning, venner eller media du har kommet fram til din tro?

Uansett hva du tror, så finnes det mange argumenter der ute, både for og i mot det du tror.

Det som er viktig her er at du...
1. er bevisst på ditt eget verdensbilde. (Hvordan ser du på verden?)
2. at du gransker ditt eget verdensbilde, og finner ut hvilke konklusjoner om livet det fører til, og om det stemmer med virkeligheten.

Gjør du dette, vil du komme til samme konklusjon som meg: Det Kristne verdensbilde er det eneste riktige.

Og hva har det å si for våre liv?

1. Vi har en Skaper, som har gitt oss fri vilje.
2. Våre valg har evige konsekvenser.
3. Vi er alle syndere.
4. Troen på Jesus, er eneste veien til frelse.

Innhold

.