Sider

søndag 27. februar 2011

Trenger vi egentlig en Frelser?

Jeg har vært snill og grei mot andre mesteparten av livet.
Jeg har ikke drept noen.
Jeg har ikke voldtatt noen.
Jeg har gitt penger til veldedige organisasjoner.
Jeg syns selv jeg er et godt menneske.
Hvis Gud finnes, kommer jeg helt sikkert til Himmelen. Det er bare Hitler, massemordere og torturister som går evig fortapt.

Etter at vi dør, får vi den endelige dommen. Vi går igjennom noen av punktene i Guds lov. Har vi ikke brutt loven, slipper vi straff.

* "Har du elsket Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt?"

Dårlig start. Dette har jeg ikke klart å leve opp til. Jeg er nok SKYLDIG på dette punktet. Få høre flere punkt. Jeg kan fortsatt bevise at jeg er en god person!

* "Har du misbrukt Herren din Guds navn?"

Jeg kan ha brukt Guds navn som banneord noen ganger. SKYLDIG her også.

* "Har du drept noen?"

Nei! Ingen! Jeg er ikke så verst like vel...

* "Men Jesus sa at den som blir vred på sin bror, uten grunn, blir skyldig for dommen.
Har du drept noen?"

Ja. Mange.

* "Har du drevet hor?"

Ja. SKYLDIG.

* "Og Jesus sa at den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte."

Det gjorde ikke saken bedre for min del...

* "Har du stjålet noe?"

Bare noen småting da jeg var yngre...

* "Har du stjålet? Ja eller nei"

Ja. SKYLDIG.

* "Har du løyet?"

Ja. SKYLDIG.

* "Har du begjært noe som hører din neste til? F.eks. deres penger, suksess, berømmelse, hus eller bil"

Ja, alt av det Du lister opp... SKYLDIG.

Jeg begynner å skjønne alvoret her, vi trenger ikke gå igjennom flere punkt.
Jeg innser at jeg er skyldig.

Straffen er evig fortapelse borte fra Gud.

Tenk deg så at det kommer en mann inn i "rettslokalene" og sier: Bli med meg. Jeg har allerede tatt din straff. Du tilregnes ingen skyld. Du er kjøpt fri.

For en lettelse! Men hvem er denne mannen? Og hva skal til for at han skal kjøpe MEG fri?

Denne mannen er Jesus.

Rom 6:23 ”Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre”


Joh 3:16-18  For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn..”


Apg 4:12  Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved”


Rom 10:9 For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst.”


1. Tim 2:4-5 ”... [Gud] vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, Han som ga seg selv som løsepenge for alle.”


Da Jesus døde på korset for ca 2.000 år siden, tok han straffen på seg, og kjøpte oss fri, og ga oss evig liv.

Tro på det!

onsdag 23. februar 2011

Hvordan Bibelen beskriver verden.

Bibelen ble skrevet fra ca 1.500 år f.Kr til ca år 90 e.Kr.


Et eksperiment:


Vi lar Bibelen beskrive verden.


Vil da denne beskrivelsen stemme med virkeligheten?


1. Mos 1:1 "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden."
Ingenting blir til av seg selv. Tiden i seg selv har en begynnelse. Bibel = Riktig


Jer 33:25 "...Min pakt med dagen og natten står fast, og...Jeg...har fastsatt lover for himmelen og jorden..." Og 1. Mos 8:22 "Så lenge jorden består, skal såtid og høsttid, kulde og varme, vinter og sommer og dag og natt aldri opphøre."
Universet er styrt av lover. Siden vi har en kontrollerende innflytelse (Gud), kan vi forvente at disse lovene er stabile. Bibel = Riktig


Det finnes en absolutt moralsk standard. Gud.
Alle moralske ytringer forutsetter dette. Bibel = Riktig


Det finnes immaterialistiske ting som kjærlighet, hat, rett og galt.
Ingen kan leve som om disse tingene er illusjoner. Bibel = Riktig


Absolutt sannhet finnes. Gud kan ikke lyve, og Jesus ER sannhet.
Det går ikke an å tenke at sannhet ikke finnes. (prøv!) Bibel = Riktig.


Vi har fri vilje. Vi er skapt til å kunne VELGE. Gud vil selvsagt at vi skal velge å elske Han, men det skal være et fritt valg! Gud skapte oss ikke til å elske Han av tvang.
Hvis vi TROR at vi ikke har fri vilje, da er heller ikke denne TROEN (på at vi ikke har fri vilje) noe vi kan velge å tro... Ser du et problem her? Det går ikke an å velge at det ikke går an å velge. Bibel = Riktig


Vi kan resonere. Vi er skapt i Guds bilde og vår tankegang vil (på en begrenset måte) følge samme mønster som Gud. Dette kan vi kalle logiske lover. En refleksjon av hvordan Gud tenker. Logiske lover er immaterielle, universelle, og forandrer seg ikke. Gud er immateriell, universell, og forandrer seg ikke. Logiske lover gir ingen mening sett bort fra Bibelens Gud. Bibel = Riktig


Økosystemet, planter, dyr og mennesker vitner om design og plan. (Gud er designeren). Et øye er designet. Man kan ikke ha design uten en designer.
Bibel = Riktig


Hele skapelsen er utsatt for degenerering. Ting går mot uorden. Jorden er under forbannelse (1.mos 3:17). Entropi (Sal 102:26-28 + Rom 8:20). Bibel = Riktig


Alt i naturen reproduserer "etter sitt slag". Hund lager hund, katt lager katt.
Bibel = Riktig.


Noahs flom. Tenk på dette: Hva ville en slik verdensomspennende flom ha gitt oss til tegn i ettertiden?
1. Vi ville ha funnet sedimenter som var sortert i tusenvis av lag og strekker seg over kontinent. (Vann sorterer)
2. Vi ville ha funnet avtrykk av milliarder av dyr som ble levende begravd i disse lagene. Fossiliserte dyr er levende begravd. Dyr som bare dør, de råtner og forsvinner.
3. Hvis store mengder organisk materiale ble begravd, og produserer hydrokarbon under nedbrytelse, ville vi kanskje kunne finne dette hvis vi borer litt ned i fjellet...


Ser vi slike tegn i dag? Bibel = Riktig


At alle mennesker er like mye verd. .Alle stammer fra Adam og Eva og er ”bilde-bærere” av Gud... Alle har en verdi i seg selv. Dette er elementært. Bibel = Riktig


Jes 49:6 "Jeg skal også gjøre Deg til et lys for hedningefolkene, så du skal være Min frelse til jordens ende." Dette skrev Jesaja 700 år FØR Kristus. Hvordan kunne Jesaja vite at evangeliet skulle bli spredt til hedningefolkene? Bibel = Riktig


Bibelen lærer oss at mennesker har en sterk tendens til å gjøre opprør mot Gud.
Bibel = Riktig


Mennesker heller vil forbli i åndelig mørke, enn å få deres onde gjerninger blottet. (joh 3:20) Noen som ikke vil at Gud skal fortelle dem hva de skal gjøre?
Bibel = Riktig


Vi leser i Bibelen at sterke krefter i verden, vil arbeide mot kristendommen.
Ser vi tendenser til det? Bibel = Riktig
Vi kan konkludere med at Bibelen beskriver verden riktig.

Hva står det i Bibelen om trosforsvar?

2.Kor 10:4-5  ”Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud”

Det sekulære livssyn/verdensbildet kan rives ned, da det viser seg at de låner sine forutseninger fra det Kristne verdensbilde. Mer om dette HEROrd 26:5   ”Svar en dåre ut fra hans dårskap,
                    så han ikke skal bli vis i egne øyne”

Vi skal avsløre inkonsekvens og motsigelser. Et hvert verdensbilde kan testes:

1. Er det vilkårlig? Eller er det en rasjonell grunn for å tro på det?
2. Er det konsekvent, eller selvmotsigende?
3. Gir det rette vilkår for menneskelig erfaring?1.Pet 3:15-16  ”... hellige Kristus som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel i Kristus, bli gjort til skamme med sine beskyldninger.”

Hvorfor tror vi i det hele tatt? Dette må vi kunne svare på. Trorsforsvar fungerer best i kombinasjon med Gudsfrykt og en god livsførsel i Kristus.tirsdag 22. februar 2011

I begynnelsen var informasjon.

Informasjon er en KODET melding, med en forventet HANDLING, og har en HENSIKT.

Tilfeldigheter er altså ikke informasjon.

            Materialismen sier at noe materialistisk ikke kan skape noe
            immaterialistisk.

Men informasjon er ikke materialistisk, og mennesker kan skape informasjon (en bok). 

Kan det bety at tankene våre er mer enn bare materie og energi?

D.N.A. er informasjon! DNA er en byggeinstruks for liv. Det er en KODE, med en forventet HANDLING (byggeinstruks), og HENSIKT (liv).

            Informasjon kan ikke oppstå i materie, så DNA må ha kommet fra en 
            intelligent sender. Gud?

           

            Vi ser nærmere på hva informasjon er:
      
5 nivåer av informasjon fra sender til mottaker:

Sender:

Mottaker:

1
En intensjon
ê   é
Oppnådd resultat
1
2
Forventet handling
ê   é
Gjennomføre handling
2
3
Forklare mening
ê   é
Forstått mening
3
4
Benytte en kode
ê   é
Kode forstått
4
5
Sende signal
è  é
Mottatt signal
5


Et teorem er en læresetning med en bevist gyldighet. Ordets betydning på gresk er bokstavelig oversatt til det som er sett.
Teorem 1: Informasjon er en ikke-materiell enhet. (altså mental)

Teorem 2: Informasjon kan bare oppstå gjennom en forsettelig vilje/tanke.

Teorem 3: Informasjon omfatter det ikke-materielle fundamentet for alle teknologiske system og alle kunstverk.

Teorem 4: En kode (symbol/språk...) er et grunnleggende krav for å etablere informasjon.

Teorem 5: Å gi mening til et sett av symboler er en mental prosess som er avhengig av overbevisning.

Teorem 6: Hvis informasjonen skal bli forstått, må den bestemte koden være kjent for både sender og mottaker.

Teorem 7: I følge teorem 4 kan bare strukturer som er basert på en kode, representere informasjon. Dette er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig vilkår for etableringen av informasjon.

Teorem 8: Et kode-system er alltid et resultat av en mental prosess.

Teorem 9: Hvilken som helst bit av informasjon kan bli representert av hvilken som helst kode.

Teorem 10: Hvilken som helst enhet, må være meningsfylt, for å kunne kalles informasjon.

Teorem 11: Når (kjeden av) informasjon spores bakover, fører den alltid til en mental kilde, senderens vilje.

Teorem 12: Informasjon har alltid et handlingsorientert aspekt.

Teorem 13: Informasjon er i stand til å få mottakeren til å handle.

Teorem 14: All informasjon er forsettelig. (det teologiske aspekt)

Teorem 15: Informasjon kan ikke oppstå i materie gjennom noen kjente naturlover. Det er heller ingen fysiske prosesser eller materialistiske fenomen som kan skape informasjon.

Teorem 16: Informasjon lagres i materie.

Teorem 17: Biologisk informasjon (DNA) er ikke en eksepsjonell type informasjon. Alle teoremene gjelder også her.

Teorem 18: Informasjonen i levende vesen, må ha en mental kilde.

Teorem 19: Hvilken som helst model av livets (og informasjonens) opprinnelse, kun basert på fysiske og kjemiske prosesser, er falsk.

Teorem 20: All kreativ (skapende) informasjon representerer en mental prestasjon og kan spores tilbake til an personlig ”ide-giver” som utøvde sin egen frie vilje og som har intelligens.

Teorem 21: Ny informasjon kan bare oppstå i en kreativ tankeprosess.

             Kilde: In the beginning was information (Dr. W.Gitt)

 

mandag 21. februar 2011

Kjente sitater.

If I discover within myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. C.S. Lewis
Christianity, if false, is of no importance, and if true, of infinite importance. The only thing it cannot be is moderately important. C.S Lewis
I have a fundamental belief in the Bible as the Word of God, written by men who were inspired. I study the Bible daily.  Sir Isaac Newton


After the knowledge of, and obedience to, the will of God, the next aim must be to know something of His attributes of wisdom, power, and goodness as evidenced by His handiwork.  James Prescott Joule, described the First Law of Thermodynamics

I had the intention of becoming a theologian…but now I see how God is, by my endeavors, also glorified in astronomy, for ‘the heavens declare the glory of God.” Johannes Kepler, Astronomy/Laws of Planetary Motion

A thorough understanding of the Bible is better than a college education. Theodore Roosevelt

We must not build on the sands of an uncertain and everchanging science…but upon the rock of inspired Scriptures.  Sir Ambrose Flemming, British electrical engineer and inventor

It is impossible to mentally or socially enslave a Bible reading people. The principles of the Bible are the groundwork of human freedom. Horace Greeley

England has two books; the Bible and Shakespeare. England made Shakespeare, but the Bible made England. Victor Hugo

All human discoveries seem to be made only for the purpose of confirming more and more the Truths contained in the Sacred Scriptures.  Sir William Herschel, Astronomist. Discovered Uranus, several nebulae, and binary stars. First to accurately describe the Milky Way Galaxy

It is impossible to rightly govern the world without God and the Bible.  George Washington

With me the horrid doubt always arises whether the convictions of man’s mind, which has been developed from the mind of the lower animals, are of any value or at all trustworthy. Would any one trust in the convictions of a monkey’s mind, if there are any convictions in such a mind? Charles Darwin

If it could be demonstrated that any complex organ existed which could not possibly have been formed by numerous, successive, slight modifications, my theory would absolutely break down. Charles Darwin

Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing had happened. Winston Churchill

The loneliest moment in life is when you have just experienced that which you thought would deliver the ultimate, and it has just let you down. Ravi Zacharias

The atheist can't find God for the same reason that a thief can't find a policeman. Author Unknown

The worst moment for the atheist is when he is really thankful, and has nobody to thank. Dante Gabriel Rossetti


Humanism or atheism is a wonderful philosophy of life as long as you are big, strong, and between the ages of eighteen and thirty-five. But watch out if you are in a lifeboat and there are others who are younger, bigger, or smarter. William Murray

The theory that thought is merely a movement in the brain is, in my opinion, nonsense; for if so, that theory itself would be merely a movement, an event among atoms, which may have speed and direction but of which it would be meaningless to use the words 'true' or 'false'. C.S. Lewis


If God would concede me His omnipotence for 24 hours, you would see how many changes I would make in the world. But if He gave me His wisdom too, I would leave things as they are. J.M.L. Monsabre

The greatest act of faith takes place when a man finally decides that he is not God. Johann Wolfgang Goethe

There are those who hate Christianity and call their hatred an all-embracing love for all religions. G.K. Chesterton

Practicing psychiatry without faith in God is like meeting a hungry man and giving him a toothpick. Author Unknown

A great many of those who 'debunk' traditional...values have in the background values of their own which they believe to be immune from the debunking process. C.S. Lewis

Some people complain because God puts thorns on roses, while others praise God for putting roses among thorns. Author Unknown

A heathen philosopher once asked a Christian, 'Where is God'? The Christian answered, 'Let me first ask you, Where is He not?' Aaron Arrowsmith

There is no neutral ground in the universe: every square inch, every split second, is claimed by God and counterclaimed by Satan. C.S. Lewis

For when we cease to worship God, we do not worship nothing, we worship anything. G. K. Chesterton


Someone once said that if you sat a million monkeys at a million typewriters for a million years, one of them would eventually type out all of Hamlet by chance. But when we find the text of Hamlet, we don't wonder whether it came from chance and monkeys. Why then does the atheist use that incredibly improbable explanation for the universe? Clearly, because it is his only chance of remaining an atheist. At this point we need a psychological explanation of the atheist rather than a logical explanation of the universe. Peter Kreeft

If God were small enough to be understood, He would not be big enough to be worshiped. Evelyn Underhill

Out of 100 men, one will read the Bible, the other 99 will read the Christian. D.L. Moody

The Christian ideal has not been tried and found wanting; it has been found difficult and left untried. G.K. Chesterton

God exist whether or not men may choose to believe in Him. The reason why many people do not believe in God is not so much that it is intellectually impossible to believe in God, but because belief in God forces that thoughtful person to face the fact that he is accountable to such a God. Robert A. Laidlaw

Nobody talks so constantly about God as those who insist that there is no God. Heywood Broun

Merely having an open mind is nothing; the object of opening a mind, as of opening the mouth, is to shut it again on something solid. G.K. Chesterton

The most valued attributes of mankind do not come naturally to the human animal; character borrows from the divine. A.S.A. Jones
          
What comes into our minds when we think about God, is the most important thing about us. A.W. Tozer