Sider

tirsdag 15. mars 2011

En fiktiv samtale: Gud, en illusjon?

Ateist: -Jeg tror hverken på gud eller julenissen. Det finnes ikke noe åndelig vesen. Gud er en illusjon som dere kristne klamrer dere til. Gud skapte ikke mennesket. Mennesket skapte gud. Det er fundamentalt galt å lyve til barn om dette tullet. Du lever i en fantasiverden. Å tro på gud er fullstendig irrasjonelt og ulogisk. Vitenskapen har for lengst avskaffet gud. Ingen gud skal fortelle meg hva jeg bør gjøre. Jeg vil leve mitt eget liv som jeg vil.

Kristen: -Greit. Jeg skjønner ut fra det du har sagt at du er opptatt av moral, sannhet, virkelighet, rasjonalitet, logikk, vitenskap, og fri vilje. Bra! Dette er noen av de forutsetningene vi mennesker har, og som gir oss forståelse av det virkelige liv.
Men hvilket verdensbilde har du egentlig?

Ateist: -Jeg er en materialist. Det eneste som eksisterer er masse og energi.

Kristen: -Så hva er immaterielle følelser som kjærlighet, hat, smerte, og glede?

Ateist: -Dette er illusjoner, skapt av partikklene i hjernen din som reagerer på stimulans.

Kristen: -Du sier at det er galt lyve til barn. Mener du at det er absolutt galt, eller er det bare en vilkårlig mening du har?

Ateist: -Ingenting kan være absolutt galt. Det forutsetter jo en moralsk standard.

Kristen: -Hvordan kan du si om noe er rett eller galt, uten en moralsk standard?

Ateist: -....vel....vi kan egentlig ikke si om noe er rett eller galt. Det vi egentlig gjør, når vi kommer med moralske ytringer, er å lure oss selv til å tro at det finnes en moralsk standard, som selvsagt er enig med oss.

Kristen: -Så det du egentlig sier her, er at enhver moralsk ytring er totalt meningsløs, og at det motsatte av hver ytring alltid er like rett. Ingen kan leve på den måten...

Ateist: Bibelen er full av selvmotsigelser!

Kristen: -Jeg tror ikke det er noen selvmotsigelser i Bibelen. Men uansett, hvorfor er selvmotsigelser alltid feil?

Ateist: -For de bryter med logiske lover. De som styrer en riktig måte å tenke på.

Kristen: -Er logiske lover absolutte?

Ateist: eh....nei...

Kristen: -Så det finnes ingen absolutt standard som foreskriver riktig tankegang?

Ateist: -...nei, det å forutsette èn riktig tankegang, er en illusjon.

Kristen: -Du er opptatt av vitenskap. Hva er det viktigste prinsipp i vitenskapen.

Ateist: -Det er forutsigbarheten. Vi vet at naturlovene/konstantene er stabile. I morgen blir som i dag. Et eksperiment i dag, vil kunne gjenntas i morgen, med samme resultat.

Kristen: -Hvordan kan du vite at i morgen blir som i dag?

Ateist: -Fordi det alltid har vært slik.

Kristen: -Nei, det er ikke det jeg spør om. I fortiden har fortiden vært som fremtiden. Men vil det også være slik i morgen?

Ateist: -Statistisk sett, ja.

Kristen: -Hvordan vet du at statistikken fra fortiden, kan si noe om fremtiden?

Ateist: -Den har alltid gjort det før...

Kristen: -Men vil den gjøre det i morgen?

Ateist: ...vet ikke..., uten å forutsette en inflytelse på universet, kan vi ikke si sikkert at i morgen blir som i dag.

Kristen: -Sier du at vitenskapen egentlig forutsetter Gud?

Ateist: -Nei,nei. Vi bare tror at i morgen blir som i dag. Å vite noe sikkert, ville være en illusjon.

Kristen: -Du sier du vil leve fritt, uavhengig av noen Gud. Men forklar meg hvordan kan du ha fri vilje, hvis tankene dine bare egentlig er partikler og energi, som følger naturlovene?

Ateist: -Fri vilje er en illusjon. Bare kjemiske reaksjoner i hjernen.

Kristen: -Det at du er ateist, og jeg er Kristen, har det med frie valg å gjøre, eller kjemi?

Ateist: -Kjemi.

Kristen: -Siden det ikke er av frie valg (rasjonalitet), hvem har rett?

Ateist: -Egentlig umulig å si....

Kristen: - Ditt verdensbilde (materialismen) fører altså til at fri vilje, moral, immaterielle følelser, logiske absolutter, rasjonalitet og vitenskapens hovedprinsipp er illusjoner! Kan du vite noen ting som helst?

Ateist: ...eh...men...Jeg vet jo masse...

Kristen: -Du klarer ikke å leve etter det verdensbilde/filosofien du har. Når dine erfaringer i livet, VIRKELIGHETEN, så til de grader motsier ditt eget verdensbilde, da må du innse at verdensbildet er feil.

Agnostiker: -...Ja, kanskje du har et poeng. Dette må jeg tenke over en gang til.Mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar