Sider

lørdag 4. juni 2011

Er tankene våre bare kjemiske prosesser?I et naturalistisk/ateistisk verdensbilde består vår selvbevissthet og tanker (sinn) bare av fysiske elementer.

Dette kan i utgangspunktet høres ganske fornuftig ut, da det eneste vi finner når vi undersøker en hjerne, er jo fysiske ting. (nerveceller, partikler, atomer...)

Men vi finner ingen tanke der. Hvor er den? Kan du ta en tanke og sette den i kjøleskapet? Nei. Tanker er mentale og immaterielle. Hva ligger bak den fysiske hjernen?

Forskjellen på våre immaterielle tanker og vår fysiske hjerne, er et stort problem for naturalismen/ateismen.

Er all tanke og sinn bare kjemiske prosesser? F.eks, kan mening og informasjon i en bok bare forklares ut ifra fysikken og kjemien til papiret og blekket? Har mening og tanke fysiske og kjemiske egenskaper som andre fysiske fenomen?

Hvis noen leter etter et ord ("jeg har det på tunga..."), hvem er det da som leter?

Hvis noen hadde spurt deg, "Hvor i kroppen din oppsto den tanken"?, ville du trodd han/hun var sprø, fordi mentale prosesser opptar ingen plass. Tanker og hjerneaktivitet henger sammen, men de er ikke identiske. Vi vet noe om mentale prosesser, men ikke på samme måte som fysiske prosesser, fordi tenkeren har en priviligert adgang til sine egne tanker.

Mentale prosesser presenterer seg selv, som betyr at vi er klar over dem umiddelbart og direkte i vår bevissthet.

Et annet "problem" som dukker opp, er "identitet over tid". Hvordan kan vi være sikker på hvem vi er, og at vi er den samme personen som vi ser på bilder fra vår barndom?

Vår fysiske kropp forandrer seg hele tiden. Huden vår byttes ut hver måned. Cellene i leveren byttes ut hver 6. uke. På 7 år har hvert atom i menneskekroppen blitt
byttet ut. Så, betyr det at hvert 7. år forvandles vi til en ny person?

Hvis materialismen er sann, er det vanskelig å unngå den konklusjonen. Hvis hvert atom i kroppen er blitt byttet med nye atom, på hvilken måte er en 21-åring samme person han var som 14-åring med mindre Gud sørger for en åndelig basis for personlighet?

Hvordan kan vi stole på hukommelsen vår, hvis hele hjernen vår har blitt byttet ut tre ganger innen den tiden vi går ut av skolen?

Den "JEG" som var tenåring, er den samme "JEG" som tenker tilbake. Våre erfaringer tidlig i livet, er faktisk med å forme resten av livene våre.

Sannheten er mental. Sannhet forutsetter immaterielle tanker. Sannhet er en mening, en tanke, noe mentalt. Naturalismen feiler her. Der er alle tanker et resultat av mekanisk nødvendighet. Men forandringer i atom-massen, er verken sann eller falsk, de er det de er. En fysisk bevegelse er ikke "sannere" enn en annen.

I naturalismen er det ingen "tanke" som kan gi en "fysisk forklaring" på virkeligheten. Hvis det ikke er noen tanke, er det heller ikke sannhet, og derfor kan ikke naturalismen være sann.

Hvis en sannhet, eller en tanke bare var fysiske bevegelser i hjernen, kunne ikke to personer ha de samme tankene. Èn fysisk bevegelse er en "nummerert" hendelse helt adskilt fra en annen. To personer kan ikke ha den samme bevegelsen, og en person kan ikke ha samme bevegelsen to ganger.

Hvis tanker bare er fysiske bevegelser ville hukommelse og kommunikasjon være umulig. (kommunikasjon forutsetter den samme ide, i minst to tanker samtidig.)
Så hvis vi kan tenke den samme tanken to ganger, må sannhet være mental, eller åndelig.

Forsøk har vist at det er en grense mellom tanke og hjerne. I ett forsøk med noen pasienter stimulerte forskere den delen av hjernen som styrer høyre arm, og høyre arm løftet seg av seg selv uten pasientens inflytelse. Så instruerte de pasientene til å motstå at høyre arm løftet seg da de ble stimulert. Og da klarte de ikke å løfte armene til pasientene med stimulans. Dette viser at tankene kan kontrollere hjernen.

Så har vi selvsagt forsøk med den kjente placebo-effekten. Man får en "sukkerpille" som man tror er virkelig medisin, og som umiddelbart setter i gang endringer i hjerneaktiviteten. Tankene kan forandre hvordan hjernen virker.

Hvis tankene bare er kjemi, kan vi ikke en gang bestemme selv hva vi skal tenke, og vi kan heller ikke ta rasjonelle valg, for naturlovene styrer hele showet, og mitt personlige "JEG" er redusert til en kropp full av kjemikalier som av nødvendighet bare følger naturlovene.

Et siste poeng. Mennesker kan skape informasjon. Informasjon er immateriellt, eller mentalt. Informasjon kan ikke oppstå i materie gjennom noen kjente naturlover. Det er heller ingen fysiske prosesser eller materialistiske fenomen som kan skape informasjon.


Kilder: Joe Boot, M.A. Robinson, G.Clark, W.Gitt, Salvatore Vuono (bilde).

2 kommentarer:

 1. mener du da at gud er ingenting,. ikke består av noe stoff ? da finnes han jo ikke ,. kunne irettesette hvert eneste pungt ,. men du er inne på rett og et meget interesant og for og ikke snakke om banebrytende og meget viktig tema,.
  kan vi løse gåten på kretskortet hjernen , så har vi kanskje oppnåd det vi skulle ,. for tankene kan kanskje kontrolere alt rundt oss og hverandre ,.
  og hvem har sakt at atomene eller kvarker er det minste stoffet ,. som du sier 600 ganger mindre,.ja da vill de kunne fly rundt og påvirke alt annet rundt i verden ,. så hadde alle hatt bevisthet om sannheten ,så kunne vi formet universet bare ved og tenke på det,. men siden det er flere enn 1 "gud" som dere kaller det altså en djevel ,.så vill de altid krangle med hverandre og skape en konflikt som vill umuliggjøre hver av de sin drømm!! noe som ikke er synn, for uten konflikten ville man vere helt i ro ,. og ingen reaksjoner hadde forekommet ,. og da heller inget liv,. ex: om man få 100 000 000 og alle damer i verden og så mye sjokoladde man bare skulle ønske seg og eid hele verden ,. ville man ikke da kjedet seg noe enormt i ,. ex : er man blakk og ikke har noen ting : da har man lyst på ting ,. og da man skaffer det ,smaker det utrolig godt,. har mann kjøleskapet fullt hele tiden , ville man ikke kost seg eller gledet seg over maten .. derfor er jing like viktig som jang,. og hvem sier at det ikke finnes en pling og en plang også :D

  SvarSlett
 2. Merkelig innlegg, hvor vitenskapens forhold til hjerne og materie er tatt med i selektivt omfang.

  At alle celler fornyer seg på 7års syklus er mulig, men nå er det vel slik at hvis vi tar utgangspunkt i at vi ikke vet hvordan hjernen fungerer, så er ikke sort/hvitt forklaringen her med at hjernen er skiftet ut, og personligheten "oppgradert" noe som har hverken logisk, vitenskaplig eller noe annet fysisk hold.

  Det er jo ikke slik at hjernen skiftes ut som en celle alene, men at det er en prosess som da, i følge dette innspillet, tar syv år.
  Hvis de som har "greie på" hjerneforskning faktisk vet hva de snakker om, så er altså alt minne redundant, og ligger med andre ord lagret på flere steder, med flere vinkler, noe som vi for eksempel kan oppfatte som flere perspektiv.

  Når et minne kan gjenoppbygges ved hjelp av konkret mentaltrening, så peker heller ikke dette i retning av at mekanismen er sjels-styrt eller gudestyrt, så påstanden om at mekanismen hjernen står for ikke kan fungere gjennom et helt liv uten en gud faller på sin egen urimelighet.

  I tillegg, så må noen i så fall forklare når "sjelen" forlater kroppen/hjernen i et dødsøyeblikk, hvordan "sjelen" kan vite at personen blir eller ikke blir vekket til live igjen ved CPR, og andre ting som ikke bare knuser religionsdogmene, men latterliggjør hele prosessen med sjel som følger materien, og forlater den ved materiens død.

  SvarSlett