Sider

mandag 21. februar 2011

Profeti. Daniels 70 uker.

Boken Daniel er skrevet 605-536 år f.Kr.

Daniel 9:24-27
v24: 70 uker er fastsatt for ditt folk og for din hellige by, til å innelukke overtredelsen, til å gjøre slutt på syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram evig rettferdighet, til å besegle syn og profet, og til å salve Det Aller Helligste.
v25: Derfor skal du vite og forstå at fra ordet om å gjennreise og bygge opp igjen Jerusalem går ut, inntil Messias, Fyrsten, kommer, skal det være 7 uker og 62 uker. Gaten og vollgraven (eller muren) skal bli bygd igjen, men i tider med trengsel.
v26: Etter de 62 ukene skal Messias bli utryddet. Ingenting skal Han ha. Folket til en fyrste som skal komme, skal ødelegge byen og helligdommen. Slutten på det skal komme med en flom. Inntil enden skal det være krig, ødeleggelser er fast bestemt.
v27: Han skal stadfeste en pakt med de mange i 1 uke. Midt i uken gjør men slutt på slaktoffer og grødeoffer. På styggedommens vinge skal det komme en som ødelegger. Det skal vare inntil den fastsatte enden skal bli utløst over den som ødelegger.

v24 viser omfanget, og forteller om ting som ikke har skjedd enda.
v25 69 uker fra ordet om å bygge Jerusalem, til en fyrste kommer.
v26 om ting som skjer mellom de 69 ukene og den 70. uken.
v27 om den 70. uke. Endetiden.

Hva betyr uke?
Uke betyr en periode på 7. 7 dager, 7 år.....  Her er det snakk om uker av år.
70 uker = 490 år,  69 uker = 483 år,  1 uke = 7 år.
Så fra fra ordet om å gjennreise og bygge opp igjen Jerusalem går ut, inntil Messias, Fyrsten, kommer, skal det være 483 år.
Et profetisk år er 360 dager. 483 år = 173.880 dager.
Nedtellingen til Messias/Fyrsten kommer, starter når ordet om å gjennreise og bygge opp igjen Jerusalem går ut. Når skjedde det?
Ordet kom fra kong Artaxerxes. I måneden nisan i hans 20. regjeringsår. (Neh 2:1-8,17,18)
Måneden nisan i hans 20. regjeringsår var i år 444 f.kr. i Mars. (1. nisan er 5. mars)
173.880 dager, omgjort (/365.24219879 dager) til vår kalender, gir 476 år og 25 dager.
Dette blir 30. mars år 33. (10. nisan) Det var denne dagen Jesus red inn i Jerusalem på et esel. Og presenterte seg som konge/Fyrste. (Se Sak 9:9).
4 dager senere ble Jesus korsfestet. 3.april år 33 e.kr. (14. nisan).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar