Sider

mandag 21. februar 2011

Kan vi stole på at Bibelen er Guds ord?

·         Bibelen hevder selv å være Guds ord. (2.Tim 3:16)

·         Bibelen inneholder øyenvitneskildringer.

·         Bibelen er nøyaktig kopiert gjennom historien, gamle skrifter bekrefter dette. 24,000 gamle kopier av det nye testamentet… Bl.a. funnet av dødehavsrullene (i nyere tid) bekrefter at Bibelen ikke har blitt endret.
·         ”Så sier Herren” forekommer ca 400 ganger i GT.
”Gud sa” forekommer ca 40 ganger i GT.
Gud taler gjennom profeter i GT.
Guds ånd taler gjennom mennesker i GT.
·         Ikke-Bibelske redegjørelser av personer/hendelser fra NT:

-
Flavius Josephus, en jødisk historiker, (år 37-101 e.kr.?) nevner Døperen Johannes og Herodes. (Antiquities, Book 18, ch. 5, par. 2)

-
Flavius Josephus nevner Jesus: ” Now there was about this time Jesus, a wise man,
if it be lawful to call him a man; for he was a doer of wonderful works, a teacher of such men as receive the truth with pleasure. He drew over to him both many of the Jews and many of the Gentiles.  He was [the] Christ.  And when Pilate, at the suggestion of the principal men amongst us, had condemned him to the cross, (9) those that loved him at the first did not forsake him; for he appeared to them alive again the third day; (10) as the divine prophets had foretold these and ten thousand other wonderful things concerning him.  And the tribe of Christians, so named from him, are not extinct at this day.”(Antiquities, Book 18, ch. 3, par. 3)

-
Flavius Josephus nevner Jakob, Jesu bror: “the brother of Jesus, who was called Christ…” (Antiquities, Book 20, ch. 9.)

- Flavius Josephus nevner Ananias (Ypperstepresten)

-
Tacitus, (år ca 55-117 e.kr.) en Romersk historiker, nevner ”Christus”: Consequently, to get rid of the report, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus, and a most mischievous superstition, thus checked for the moment, again broke out not only in Judea, the first source of the evil, but even in Rome, where all things hideous and shameful from every part of the world find their centre and become popular."
(Annals 15.44)

-
Plinius den yngre, (112 e.kr.) romersk administrator i Bithynia, nevner Kristus. “They (the Christians) were in the habit of meeting on a certain fixed day before it was light, when they sang in alternate verses a hymn to Christ, as to a god, and bound themselves by a solemn oath, not to any wicked deeds, but never to commit any fraud, theft or adultery, never to falsify their word, nor deny a trust when they should be called upon to deliver it up; after which it was their custom to separate, and then reassemble to partake of food but food of an ordinary and innocent kind."


-
Talmud, nevner Jesus. “On the eve of the Passover Yeshu was hanged.  For forty days before the execution took place, a herald went forth and cried, "He is going forth to be stoned because he has practiced sorcery and enticed Israel to apostasy.  Any one who can say anything in his favor, let him come forward and plead on his behalf."  But since nothing was brought forward in his favor he was hanged on the eve of the Passover!”

-
Lukian av Samosata (år 120-180 e.kr.), nevner Jesus: “The Christians, you know, worship a man to this day the distinguished personage who introduced their novel rites, and was crucified on that account. . . . You see, these misguided creatures start with the general conviction that they are immortal for all time, which explains the contempt of death and voluntary self-devotion which are so common among them; and then it was impressed on them by their original lawgiver that they are all brothers, from the moment that they are converted, and deny the gods of Greece, and worship the crucified sage, and live after his laws.  All this they take quite on faith, with the result that they despise all worldly goods alike, regarding them merely as common property”


·         Profetier som går i oppfyllelse beviser at Bibelen er innåndet av Gud:
Noen profetier om Jesus:
Skrevet år 500-1000 f.kr (ca)
Oppfyllt:
Født av kvinnens ætt. 1.Mos 3:15
Matt 1:20
Født av en jomfru. Jes 7:14
Matt 1:18-25
Av Abrahams ætt. 1. Mos 22:18
Matt 1:1
Av Isaks ætt. 1. Mos 21:12
Lukas 3:23-34
Av Davids ætt. Jer 23:5
Lukas 3:23-33
Født i Betlehem. Mika 5:2
Matt 2:1
Kristus skal komme før det 2. tempelet ble ødelagt. Dan 9:24-27
Tempelet ødelagt år 70 e.kr...
Han skal være en profet. 5. mos 18:18
Matt 21:11
Han skal være en prest. Salme 110:4
Hebr 3:1 og Hebr 5:5-6
Han skal bli konge. Salme 2:6
Matt 27:37
Han skal dømme. Jes 33:22
Johannes 5:30
En budbærer kommer før Han. Jes 40:3
Matt 3:1-2
Avvist av sitt eget folk. Jes 53:3
Joh 7:5 og Joh 7:48
Utføre helbredelser. Jes 35:4-6
Matt 11:5
Ridende på et esel. Sak 9:9
Matt 21:7
Forrådt for 30 sølvpenger. Sak 11:12
Matt 26:15
Han skulle dø for våre synder. Jes 53:5
Matt 26:28, Rom 4:25 +++
Hans side gjennomboret. Sak 12:10
Joh 19:34
Korsfestet. Sal 22:1 og Sal 22:11-18
Luk 23:33 og Joh 19:33 og Joh 19:23-24
Begravet i en rik manns grav. Jes 53:9
Matt 27:57
Frelsen skal ut til hele jorden. Jes 49:6
Begynner ca år 31 e.kr.


Noen profetier om Israel.
Oppfyllt:
Folkeslaget skal aldri tilintetgjøres.
3 Mos 26:44 (1.400 f.kr)
Gjennom historien...
Jesus profeterte at tempelet ville bli ødelagt. Matt 24:1-2
År 70 e.kr.
Jødene i eksil. Luk 21:24
År 70 e.kr.
Daniel profeterte at Jerusalem og tempelet ville bli ødelagt. Dan 9:26
År 70 e.kr.
Jerusalem pløyes som en åker. Mika 3:12
År 135 e.kf
Rom’s ødeleggelse av Israel. 5. Mos 28:49-52 (år 1.400 f.kr.)
År 70 e.kr.
Israel vil bli en ødemark. 5.Mos 29:23
Gjennom historien...
Israel (og endetiden):
Oppfyllt:
Jødene skal vende tilbake til Israel, fra hele jorden. Jes 43:1-6
1900-tallet ->
Israel vil bli en nasjon igjenn. Jes11:11-12
År 1948
Israel vil bli en nasjon på en dag. Jes 66:8
År 1948 14.mai
Israel vil bli en forent nasjon, ikke delt...Esek 37:21-22
År 1948
Israel skal blomstre som en rose i ørkenen. Jes 35:1-2
I nyere tid... eksporterer frukt og blomster til hele verden.
Israel vil få sterkt militæret.
Sak 12:1-9
I nyere tid.. Vunnet 6 kriger (i mindretall)
Israel vil bli konfliktsenter, og verden skal samle seg mot det. Sak 12:1-3
I nyere tid...


Noen endetidsprofetier:
Oppfyllt:
Økt kunnskap og infrastruktur. Dan 12:1-4
Begge har økt kraftig de siste 100 år.
Falske messiaser skal komme. Matt 24:5

Høre om kriger og rykte om krig.
Matt 24:6
Flere drept i krig det siste århundre enn totalt i menneskets historie. 150 kriger etter 2. verdenskrig...
Hungersnød, pest og jordskjelv både her og der. Matt 24:7 og Luk 21:11
Har økt dramatisk den siste tiden.

I de siste dager skal mennesker skal være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. 2.Tim 3:2-4

I nyere tid...
I de siste dager skal det komme spottere som farer fram etter sine egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løfte om Hans gjenkomst? Og alt forblir slik det har vært fra skapningens begynnelse. 2.Pet 3:3-6

Frafall. 1.Tim 4:1-6·         Arkeologiske funn bekrefter Bibelen.

·         Bibelen inneholder kunnskap, som vitenskapen i nyere tid har bekreftet. Bl.a:

  • jorden er rund og henger i intet ((job 26:7 + jes 40:22 + job 38:14)
  • luft har vekt (barometer) (Job 28:25)
  • havstrømmer og vindmønster (jes 43:16 + sal 8:8)
  • den hydrologiske syklusen (jes 43:16 + sal 8:8)
  • loven om økende entropi (Sal 102:26-28 + Rom 8:20)
  • kilder i havet, revner i havets bunn (Job 38:16 og 2.sam 22:16)

Bibelen har en enestående myndighet og kraft.

“ Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettleding og til opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning.”                    (2.Tim.3,16-17)

1 kommentar:

 1. Det er grunnleggende for en som bærer kristennavnet å tro Bibelen som Guds Ord !
  Hva skal vi ellers holde oss til ? !!!!!!!!!!!!

  SvarSlett