Sider

onsdag 23. februar 2011

Hvordan Bibelen beskriver verden.

Bibelen ble skrevet fra ca 1.500 år f.Kr til ca år 90 e.Kr.


Et eksperiment:


Vi lar Bibelen beskrive verden.


Vil da denne beskrivelsen stemme med virkeligheten?


1. Mos 1:1 "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden."
Ingenting blir til av seg selv. Tiden i seg selv har en begynnelse. Bibel = Riktig


Jer 33:25 "...Min pakt med dagen og natten står fast, og...Jeg...har fastsatt lover for himmelen og jorden..." Og 1. Mos 8:22 "Så lenge jorden består, skal såtid og høsttid, kulde og varme, vinter og sommer og dag og natt aldri opphøre."
Universet er styrt av lover. Siden vi har en kontrollerende innflytelse (Gud), kan vi forvente at disse lovene er stabile. Bibel = Riktig


Det finnes en absolutt moralsk standard. Gud.
Alle moralske ytringer forutsetter dette. Bibel = Riktig


Det finnes immaterialistiske ting som kjærlighet, hat, rett og galt.
Ingen kan leve som om disse tingene er illusjoner. Bibel = Riktig


Absolutt sannhet finnes. Gud kan ikke lyve, og Jesus ER sannhet.
Det går ikke an å tenke at sannhet ikke finnes. (prøv!) Bibel = Riktig.


Vi har fri vilje. Vi er skapt til å kunne VELGE. Gud vil selvsagt at vi skal velge å elske Han, men det skal være et fritt valg! Gud skapte oss ikke til å elske Han av tvang.
Hvis vi TROR at vi ikke har fri vilje, da er heller ikke denne TROEN (på at vi ikke har fri vilje) noe vi kan velge å tro... Ser du et problem her? Det går ikke an å velge at det ikke går an å velge. Bibel = Riktig


Vi kan resonere. Vi er skapt i Guds bilde og vår tankegang vil (på en begrenset måte) følge samme mønster som Gud. Dette kan vi kalle logiske lover. En refleksjon av hvordan Gud tenker. Logiske lover er immaterielle, universelle, og forandrer seg ikke. Gud er immateriell, universell, og forandrer seg ikke. Logiske lover gir ingen mening sett bort fra Bibelens Gud. Bibel = Riktig


Økosystemet, planter, dyr og mennesker vitner om design og plan. (Gud er designeren). Et øye er designet. Man kan ikke ha design uten en designer.
Bibel = Riktig


Hele skapelsen er utsatt for degenerering. Ting går mot uorden. Jorden er under forbannelse (1.mos 3:17). Entropi (Sal 102:26-28 + Rom 8:20). Bibel = Riktig


Alt i naturen reproduserer "etter sitt slag". Hund lager hund, katt lager katt.
Bibel = Riktig.


Noahs flom. Tenk på dette: Hva ville en slik verdensomspennende flom ha gitt oss til tegn i ettertiden?
1. Vi ville ha funnet sedimenter som var sortert i tusenvis av lag og strekker seg over kontinent. (Vann sorterer)
2. Vi ville ha funnet avtrykk av milliarder av dyr som ble levende begravd i disse lagene. Fossiliserte dyr er levende begravd. Dyr som bare dør, de råtner og forsvinner.
3. Hvis store mengder organisk materiale ble begravd, og produserer hydrokarbon under nedbrytelse, ville vi kanskje kunne finne dette hvis vi borer litt ned i fjellet...


Ser vi slike tegn i dag? Bibel = Riktig


At alle mennesker er like mye verd. .Alle stammer fra Adam og Eva og er ”bilde-bærere” av Gud... Alle har en verdi i seg selv. Dette er elementært. Bibel = Riktig


Jes 49:6 "Jeg skal også gjøre Deg til et lys for hedningefolkene, så du skal være Min frelse til jordens ende." Dette skrev Jesaja 700 år FØR Kristus. Hvordan kunne Jesaja vite at evangeliet skulle bli spredt til hedningefolkene? Bibel = Riktig


Bibelen lærer oss at mennesker har en sterk tendens til å gjøre opprør mot Gud.
Bibel = Riktig


Mennesker heller vil forbli i åndelig mørke, enn å få deres onde gjerninger blottet. (joh 3:20) Noen som ikke vil at Gud skal fortelle dem hva de skal gjøre?
Bibel = Riktig


Vi leser i Bibelen at sterke krefter i verden, vil arbeide mot kristendommen.
Ser vi tendenser til det? Bibel = Riktig
Vi kan konkludere med at Bibelen beskriver verden riktig.

1 kommentar: