Sider

tirsdag 22. februar 2011

I begynnelsen var informasjon.

Informasjon er en KODET melding, med en forventet HANDLING, og har en HENSIKT.

Tilfeldigheter er altså ikke informasjon.

            Materialismen sier at noe materialistisk ikke kan skape noe
            immaterialistisk.

Men informasjon er ikke materialistisk, og mennesker kan skape informasjon (en bok). 

Kan det bety at tankene våre er mer enn bare materie og energi?

D.N.A. er informasjon! DNA er en byggeinstruks for liv. Det er en KODE, med en forventet HANDLING (byggeinstruks), og HENSIKT (liv).

            Informasjon kan ikke oppstå i materie, så DNA må ha kommet fra en 
            intelligent sender. Gud?

           

            Vi ser nærmere på hva informasjon er:
      
5 nivåer av informasjon fra sender til mottaker:

Sender:

Mottaker:

1
En intensjon
ê   é
Oppnådd resultat
1
2
Forventet handling
ê   é
Gjennomføre handling
2
3
Forklare mening
ê   é
Forstått mening
3
4
Benytte en kode
ê   é
Kode forstått
4
5
Sende signal
è  é
Mottatt signal
5


Et teorem er en læresetning med en bevist gyldighet. Ordets betydning på gresk er bokstavelig oversatt til det som er sett.
Teorem 1: Informasjon er en ikke-materiell enhet. (altså mental)

Teorem 2: Informasjon kan bare oppstå gjennom en forsettelig vilje/tanke.

Teorem 3: Informasjon omfatter det ikke-materielle fundamentet for alle teknologiske system og alle kunstverk.

Teorem 4: En kode (symbol/språk...) er et grunnleggende krav for å etablere informasjon.

Teorem 5: Å gi mening til et sett av symboler er en mental prosess som er avhengig av overbevisning.

Teorem 6: Hvis informasjonen skal bli forstått, må den bestemte koden være kjent for både sender og mottaker.

Teorem 7: I følge teorem 4 kan bare strukturer som er basert på en kode, representere informasjon. Dette er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig vilkår for etableringen av informasjon.

Teorem 8: Et kode-system er alltid et resultat av en mental prosess.

Teorem 9: Hvilken som helst bit av informasjon kan bli representert av hvilken som helst kode.

Teorem 10: Hvilken som helst enhet, må være meningsfylt, for å kunne kalles informasjon.

Teorem 11: Når (kjeden av) informasjon spores bakover, fører den alltid til en mental kilde, senderens vilje.

Teorem 12: Informasjon har alltid et handlingsorientert aspekt.

Teorem 13: Informasjon er i stand til å få mottakeren til å handle.

Teorem 14: All informasjon er forsettelig. (det teologiske aspekt)

Teorem 15: Informasjon kan ikke oppstå i materie gjennom noen kjente naturlover. Det er heller ingen fysiske prosesser eller materialistiske fenomen som kan skape informasjon.

Teorem 16: Informasjon lagres i materie.

Teorem 17: Biologisk informasjon (DNA) er ikke en eksepsjonell type informasjon. Alle teoremene gjelder også her.

Teorem 18: Informasjonen i levende vesen, må ha en mental kilde.

Teorem 19: Hvilken som helst model av livets (og informasjonens) opprinnelse, kun basert på fysiske og kjemiske prosesser, er falsk.

Teorem 20: All kreativ (skapende) informasjon representerer en mental prestasjon og kan spores tilbake til an personlig ”ide-giver” som utøvde sin egen frie vilje og som har intelligens.

Teorem 21: Ny informasjon kan bare oppstå i en kreativ tankeprosess.

             Kilde: In the beginning was information (Dr. W.Gitt)

 

1 kommentar:

  1. "Men informasjon er ikke materialistisk"

    Feil. All informasjon er materialistisk.

    SvarSlett